V. I. Chepizhnybooks out of print
Art.-Nr.: LXKASKVK90, ISBN-10 008041110X, ISBN-13
 
Garri Kasparow, Efim Geller, Anatoli Lein, V. I. Chepizhny

Kasparov v Karpov 1990

English, 150 pages, paperback, 1991.
 
arrow more information, reviews
Garri Kasparow, Efim Geller, Anatoli Lein, V. I. Chepizhny - Kasparov v Karpov 1990
Art.-Nr.: LXTALMON79, ISBN-10 008024131X, ISBN-13
 
Michail Tal, V. I. Chepizhny, Aleksandr Roshal

Montreal 1979

English, 204 pages, paperback, 1980.
 
arrow more information, reviews
Michail Tal, V. I. Chepizhny, Aleksandr Roshal - Montreal 1979
Top  Top back  back to list
  of authors